• +90 312 335 38 18
  • Ankara, TURKEY

BİYOGRAFİ

Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

İç Hastalıkları/Hematoloji Profesörü. 2000 ve 2004 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri’nde “Memorial Sloan-Kettering” kanser merkezi ve “Teksas Üniversitesi, Southwestern Tıp Fakültesi”nde hematoloji, kemik iliği nakli, transfüzyon tıbbı ve aferez eğitimleri aldı. Kısa süreli olarak İspanya, İngiltere, Fransa, Almanya ve Amerika’da hematoloji, kök hücre nakli, hematolojik kanserler, akım sitometri ve moleküler genetik eğitimleri aldı.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD/Hematoloji Bilimdalı öğretim üyesi ve Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji kliniği idari ve eğitim sorumlusu ve kök hücre nakli merkezi direktörüdür.


2016 yılı itibarı ile Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği yapmaktadır.

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Eğitim Kliniği, Terapötik Aferez Merkezi, Moleküler Genetik Merkezi ve Kök Hücre Nakli Merkezi kuruculuğunu yaptı.

Kurucusu olduğu klinik; yılda 100'ün üzerinde otolog, allojenik, akraba dışı, kordon kanı ve haploidentik kök hücre nakilleri yapmaktadır. 2019 yılı itibarı ile 1000 üzerinde nakil işlemi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Avrupa Kan ve Kemik İliği Nakli (EBMT) ve Uluslararası Kan ve Kemik İliği Nakli Dernekleri (IBMTR) üyesidir.

Kısa süre içerisinde yaptığı çalışmalarla Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kök Hücre Nakli Merkezini, Türkiye’nin en çok nakil yapan ilk merkezinden biri yapmayı başaran Altuntaş; Türkiye’de kamuda Kök Hücre Nakli merkezlerinin yaygınlaşmasında öncü oldu. Bu alanda gerekli eğitimlerin verilmesinde önemli katkıları oldu. Ülkemizde birçok il/bölgede kemik iliği nakli merkezinin açılmasına ve sorumlularının eğitimine katkı sağladı.

Uluslararası birçok ülkeden öğretim üyesinin hematoloji ve kemik iliği nakli konusunda deneyim kazanmasını ve daha sonra kendi ülkelerinde Kemik İliği Nakli Merkezlerinin açılmasına, hematoloji klinikleri ve aferez ünitelerini geliştirmelerine katkı sağladı. Özbekistan Hematoloji Enstitüsü bünyesinde Kemik iliği nakli merkezi, Moleküler genetik merkezi, aferez merkezi ve flow sitometri laboratuarının açılmasına koordinatörlük yaptı. O coğrafyada ve ülkede bir ilk olarak Özbek bilimadamları ile birlikte kemik iliği nakilleri yapılmaya ve hematolojik kanserler tedavi edilmeye başlandı.

Türkiye’de Aferez biliminin gelişmesi ve kurumsallaşmasında önemli roller aldı. Türkiye’de Aferez eğitimi ve sertifikasyonları konusunda başarılı çalışmalara imza atan ekipte önemli görevler aldı. Davet üzerine 2012 Dünya kongresi, ardından da 2014 ve 2019 Amerikan Aferez Kongresinde ülkemizdeki başarılı uygulamaları meslektaşları ile paylaştı.

Türk Hematoloji Derneği “Genç Araştırıcı” ödülü, Türk Hematoloji Derneği “En İyi Klinik Çalışma” ödülü, Ulusal Kanser Kongresi “Kanser Araştırması Üçüncülük” ödülü, Türk Hematoloji Derneği “en iyi Türkçe poster” ödülü, Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği “En İyi Çalışma” ödülü, Hemaferez Derneği “Bilim Teşvik Ödülü”, Türk Hematoloji Derneği, kemik iliği nakli ve kök hücre tedavileri kongresi “İkincilik Ödülü”, Aferez Derneği klinik çalışma ödülleri “İkincilik Ödülü”, Türkiye Kemik İliği Transplantasyon Vakfı (TKİTV) kemik iliği nakli en iyi çalışma “birincilik ödülü” ve “ikincilik ödülü” layık görüldü.

Sağlık Bakanlığı kök hücre nakli alanındaki çalışmaları nedeniyle “Yılın Hekimi” ödülüne layık görüldü.

Kök hücre nakli alanında yaptığı ulusal ve uluslararası çalışmalar nedeniyle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından “Takdirname” ile ödüllendirildi.

Türk Aferez Derneği ve Türk aferez bilimine ulusal ve uluslararası düzeyde sağladığı katkıları, ulusal düzeyde kök hücre nakli ve aferez merkezlerinin yaygınlaşmasına olan katkıları nedeniyle Türk Aferez Derneği ve Hematoloji Eğitim ve Araştırma Derneği tarafından “Yaşam Boyu Onur Ödüllerine”, Deneysel Hematoloji Derneği ve Nadir Hematolojik hastalıklar Derneği tarafından “Üstün Hizmet Ödüllerine” layık görülmüştür.

Türk Aferez Derneği IV. Başkanı, Hematoloji Eğitim ve Araştırma Derneği kurucu başkanı, Lösemili Hastalar Sağlık Eğitim ve Araştırma Derneği kurucu başkanı (LÖSEMA), Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği kurucu başkanı, Transplantasyon ve Hücresel Tedaviler Derneği kurucu başkanlığı gibi birçok sivil toplum kuruluşunda kuruculuk ve başkanlık yapmıştır.

Uluslararası akreditasyon kuruluşu JACIE Müfettişi, XIV. Dünya Aferez Kongresi Genel Sekreteri, Amerika Aferez Derneği (ASFA) uluslararası komite üyesi, Elsevier grubuna ait uluslararası saygın bir dergi olan “Transfusion and Apheresis Science” editörü, Uluslararası Özbekistan-Türkiye Hematoloji kongreleri başkanlığı gibi birçok uluslararası kuruluşta ve organizasyonda aktif görev almaktadır.

Sağlık Bakanlığı “Kemik iliği nakli", “Terapötik aferez bilim kurulu", Hematoloji Müfredatı Komisyon üyesi ve “Tıpta Uzmanlık Kurulu” hematoloji çalışma grubu üyeliği, TKHK Hematoloji ve Kemik iliği nakli Türkiye koordinatörlüğü gibi çeşitli kurullarda görev yaptı.

Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı şehir hastaneleri projeleri, T.C. Başbakanlık TİKA-Özbekistan Sağlık Bakanlığı Hematoloji Enstitüsü Kemik İliği Nakil Merkezi Projesi ve Kırgızistan Bişkek Tür-Kırgız Dostluk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Projesi çalışmalarında koordinatör olarak görev aldı.

Çeşitli uluslararası ve Türk kuruluşlarının düzenlediği, 100’ün üzerinde kongre, sempozyum ve seminerlerinde konuşmacı olarak yer aldı. Çok sayıda Ulusal Kongre Genel Sekreterliği, Başkanlığı ve XIV. Dünya Kongresi Genel Sekreterliğini yaptı. Ulusal ve uluslararası çok sayıda kongre, sempozyum ve seminer düzenleme kurulu üyeliği ve bunlarda oturum başkanlığı yaptı. İlk olarak Türkçe konuşan ülkelere yönelik “Ortak Dil Akademi” programlarını düzenledi ve başkanlık yaptı. Yine bir ilk olarak uluslararası katılımlı I., II., III., IV. Uzbekistan-Türkiye Hematoloji Günleri başkanlığını yaptı. Akraba topluluklara yönelik bu program geleneksel olarak yapılmaya devam etmektedir

Kemik iliği nakli klinik, kök hücre laboratuarı ve kök hücre toplama/aferez alanlarında kemik iliği nakli merkezlerini akredite eden uluslararası akreditasyon kuruluşu JACIE (The Joint Accreditation Committee-ISCT & EBMT) uluslararası Müfettişi. JACIE denetimlerinde gözlemci ve müfettiş olarak görev aldı.

Şimdiye kadar Amerikan Aferez Derneği (ASFA) uluslararası komite üyeliğine seçilen ilk Türk bilim adamı. Amerika Aferez Derneği kongresine konuşmacı olarak davet edilen ilk Türk Bilim adamı.

Uluslararası birçok dergide hakemlik yapmaktadır. Transfusion, J Clin Apher, Trans & Apher Science, Bone Marrow Transplantation, Trans Med & Hemotherapy, Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis‏, BMC Infec Disease, J Postgrad Med, Turkish J Hematol ve diğer SCI/SCI-E kapsamında bazı uluslararası dergilerde hakemlik yapmakta.

TUBİTAK BİDEB Danışma Kurulu Üyeliği (2020-) yapmaktadır. Çok sayıda Tubitak araştırma projelerinde panelistlik, moderatörlük yaptı.

Dr. Altuntaş yine bir ilk olarak Elsevier yayın grubuna ait uluslararası saygın bir dergi olan “Trans & Apher Science” dergisi editörlüğünü yapmaktadır.

Başkanlığı döneminde, ekibiyle birlikte Dünyada transfüzyon, aferez, kök hücre alanında en saygın dergilerden biri olan Science Citation Index (SCI) kapsamında olan Elsevier yayın grubuna ait “Transfusion & Apheresis Science” dergisini Türk Aferez Derneği resmi yayın organı olmasını sağladı. Bu yabancı bir yayın evinin SCI kapsamında bir dergisinin yayınını bir Türk grubuna emanet ettiği bir ilktir.

İç Hastalıkları, Hematoloji, Transfüzyon ve Kök Hücre Nakli alanında birçok tezi yönetti. Mesleki özel ilgi alan kök hücre nakli, lösemi, lenfoma, myeloma ve aferezdir. Uzun yıllardır kan kanserleri, lenf bezi kanserleri, kemik iliği kanserleri, kemik iliği yetmezliği ve anemik hastaların tedavilerini üstlendi ve bu alanda önemli araştırmalarda bulundu. 70 üzerinde uluslararası Faz II/III çalışmalarda sorumlu araştırmacı/koordinatör görevinde bulundu. Ayrıca ülkemizde bir ilk olarak Faz-I klinik araştırmada sorumlu araştırmacı olarak görev aldı.

Yöneticilik/Başhekimliğinde Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde akademik kapsamlı kanser merkezi projesi kapsamında psikoonkoloji merkezi, onkolojik rehabilitasyon merkezi, klinik eczacılık birimi, onkolojik sosyal hizmet merkezi, onkolojik uğraş terapi merkezi, geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezi, manevi bakım merkezi, klinik araştırmalar merkezi, kanser hasta okulu, onkoloji hemşireliği, iyi klinik uygulamalar merkezi, multidisipliner çalışma grubu gibi uygulamaları hayata geçirdi. Türkiyenin ilk kanser alanında Faz-I ilaç araştırmaları merkezini kurdu. Böylelikle Kanser Tedavi’sinden yönetimine geçişde önemli roller üstlendi. Bu bağlamda Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinin “Kapsamlı Kanser Merkezi” olması için bu önemli merkez veya birim veya programların açılması ve gelişimine katkı sağladı.

TÜBİTAK tarafından desteklenen Prof. Dr. İhsan GÜRSEL ve Prof. Dr. Mayda GÜRSEL tarafından geliştirilen virüs benzeri parçacık (VLP) Yerli Covid19 aşı çalışması Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi Faz-1 ünitesinde koordinatörlüğünde gerçekleşti. Söz konusu aşı Faz I çalışmasına gönüllü olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa VARANK’da katılmıştır. Yerli VLP aşısı Faz I ve II çalışmalarında koordinatör ve sorumlu araştırmacı olarak görev aldı.

Faz 1 ilaç araştırma merkezinde sorumluluğunda ülkemizde bir ilk olarak COVID19 yerli VLP aşı çalışmaları, hematolojik kanserlerde ilk Car-T-hücre faz çalışmaları ve ülkemizde ilk yerli kanser ilacı RS0139 çalışmaları gerçekleştirildi. Merkez kısa süre içinde ülkemizin önemli kanser ilaç araştırma merkezlerindne biri olmuştur.

Bugüne kadar 170 civarı uluslararası SCI/SCI-E kapsamı dergide, 60 üzerinde ulusal indeksli dergilerde makale ve ulusal/uluslararası 700 üzerinde bilimsel tebliği yayınlandı. 50 üzeri kitap ve kitap bölümü yazdı. Makalelerine 3200 üzeri atıf yapıldı. Elde ettiği H indeksi “Google Scholar” 26, “Scopus” 20, “Web Of Science” 19 ve “i10 indeksi” 54 dir.

Dr. Altuntaş ulusal ve uluslararası hematoloji, kök hücre ve aferez alanında yaptığı çalışmalar sonucu olarak 2016 yılında Paris/Fransa’da yapılan seçimle Merkezi Toronto/Kanada olan “World Apheresis Association (Dünya Aferez Birliği)” seçilmiş Başkanı oldu. Böyle uluslararası üst düzey göreve seçilen ilk Türk bilim adamlarından biri.